Focus

Focus Verloskundig Echocentrum

Verloskundigenpraktijken waaronder Verloskundigenpraktijk de Vecht in Maarssen en Verloskundigenpraktijk Westerkade in Utrecht hebben samen met Saltro de handen ineengeslagen en een prachtig Verloskundig Centrum opgericht. Vanaf heden zullen deze praktijken samen met verloskundigenpraktijken Utrecht West, Utrecht Oost, Vida (Bilthoven) en de Breedstraat (Utrecht) dit centrum een doorstart geven op een nog te realiseren locatie. Om die reden zal Focus tijdelijk gesloten zijn vanaf juli 2018 en in het najaar haar deuren weer openen op een nieuwe plek. In de tussenliggende periode kunt u voor het maken van echo’s terecht bij Echobureau Utrecht en Echocentrum Leidsche Rijn.

Bij Focus kunt u in het najaar weer terecht voor verschillende echo’s tijdens de zwangerschap. In overleg met uw verloskundige wordt bekeken welke echo’s er gemaakt dienen te worden.

Focus Verloskundig Echocentrum is de voortzetting van de samenwerking tussen het Saltro en Focus Verloskundigen maatschap. Vanaf mei 2018 heeft Focus haar samenwerking met een aantal verloskundige praktijken vergroot. Gezien de nu ontstane omvang is gekozen om de uitvoering van de echo’s voortaan door Focus zelf uit te voeren en zich als zelfstandig echocentrum voort te zetten.

Saltro is als ketenpartner nog steeds een belangrijke partner waarmee wordt samengewerkt op het gebied van andere diagnostische diensten.

Focus Verloskundig Echocentrum staat voor kwaliteit door korte lijnen, nauwe samenwerking en een plek waar de zwangere centraal staat.

Kijk voor meer informatie op de website van Focus.