logo+Fit+for+the+Floor (1)

Drie maanden na de bevalling weer fit? Dat kan!

Al een tijdje is Floor Wijma, fysiotherapeut en manueel therapeut, bezig om een online beweegprogramma (Fit for the Floor) te ontwikkelen dat pas bevallen vrouwen zal helpen om vanaf de bevalling in drie maanden weer fit te worden met behulp van een stapsgewijs, rustig opbouwend programma. Dit wordt ondersteunt met filmpjes en medische uitleg per fase.

Op dit moment loopt er een pilot om dit beweegprogramma te testen. Vrouwen krijgen de oefeningen toegestuurd per mail en voeren deze thuis uit volgens protocol. Bij eventuele klachten wordt altijd terugverwezen naar eerdere oefeningen of geadviseerd contact met een fysiotherapeut in de buurt te zoeken. Ik zou natuurlijk graag nog veel meer vrouwen mijn pilot laten testen.

Wil je meedoen? Ga naar https://www.fitforthefloor.com/experience/

logo+Fit+for+the+Floor (1)