Eerste controle

De 1e afspraak duurt 45-60 minuten.  Je bent van harte welkom om samen of alleen naar deze afspraak te komen.

Tijdens de eerste afspraak kun je het volgende verwachten:

 • We controleren je algemene gegevens inclusief BSN en verzekeringsgegevens (neem verzekeringspasje en paspoort, rijbewijs of ID-kaart mee);
 • We stellen veel vragen over je gezondheid en die van je partner. Ook zal er worden gevraagd of er in jullie families aangeboren afwijkingen voorkomen. Als je dat niet zo goed weet is het verstandig dit na te vragen binnen de familie;
 • We rekenen uit hoe ver de zwangerschap is gevorderd en wat de voorlopige uitgerekende datum is;
 • We praten, indien gewenst, over kansberekenende testen naar Syndroom van Down (nekplooimeting, bloedtest);
 • We plannen de termijnecho (deze vindt plaats in de eigen praktijk door Dominique en Karin en dit kan in de avonduren);
 • We meten de bloeddruk;
 • We nemen een paar buisjes bloed af om je bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen te bepalen en om een aantal ziekten uit te sluiten;
  Hepatits B(leverziekte), Lues (geslachtsziekte) en HIV. Ook zal in dit bloed je ijzergehalte (Hb) en bloedsuikerspiegel bepaald worden;
 • We geven mondeling en schriftelijk algemene informatie betreffende de zwangerschap;
 • We geven informatie over onze praktijk en wat onze rol is tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed;
 • Natuurlijk is er tijd om jullie vragen te beantwoorden.