Geboorteaangifte

Aangifte van geboorte
Je bent verplicht een pasgeborene binnen 3 dagen na de dag van de geboorte aan te geven in de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen worden in deze termijn meegerekend. Als de termijn van 3 dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Wie moet/mag aangifte van een geboorte doen

  • Vader is verplicht aangifte te doen en moeder is altijd bevoegd tot aangifte
  • Als vader ontbreekt of verhinderd is om aangifte te doen, dan is tot aangifte verplicht:
    – Ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest;
    – De bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden;
    – Het hoofd of de gemachtigde van een inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden;
    – De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente.

Lokaties

Indien de baby thuis geboren is, vindt de geboorteaangifte plaats in de gemeente Stichtse Vecht;

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

De gemeente werkt uitsluitend op afspraak.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. Woensdag tot 20:00 uur.
Voor het maken van een afspraak: Gemeente Stichtse Vecht.

Indien de baby in het ziekenhuis is geboren, vindt de geboorteaangifte plaats in de gemeente waar het ziekenhuis is gelokaliseerd:

Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 8:30-13:00 uur. Woensdag tot 20:00 uur.
Graag een afspraak maken via telefoonnummer 14030. Voor meer informatie: Gemeente Nieuwegein.

Gemeente Utrecht
Burgerzaken locatie Utrecht
Arthur van Schendelstraat 500
3511 MH Utrecht

Of:

Burgerzaken locatie Vleuten
Dorpsplein 1
3451 BK Vleuten

Een geboorteaangifte kan in de gemeente Utrecht zonder afspraak, doch adviseert de gemeente dringend een afspraak te maken om lang wachten te voorkomen.

Openingstijden:
Zonder afspraak: maandag tot en met vrijdag van 9:00-12:00 uur en donderdagavond van 18:00-20:00 uur.
Met afspraak: maandag tot en met vrijdag van 9:00-17:00 uur en donderdagavond van 17:00-21:00 uur.
Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Utrecht: Gemeente Utrecht

Jullie zijn getrouwd
De vader kan aangifte doen: Hij neem het trouwboekje en zijn eigen paspoort (of ID kaart of rijbewijs) mee. Zorg dat je geboortedatum, geboortetijd en goed geschreven naam/namen bij je hebt.

Jullie zijn niet getrouwd en de erkenning is geregeld
Zie boven. Alleen nu moet je de erkenningsakte meenemen en paspoort of ID kaart van jezelf en van de moeder.

Niet getrouwd en geen erkenning geregeld in de zwangerschap?
Nu kan de baby alleen de achternaam van de vader krijgen als vader en moeder samen naar de gemeente gaan om ter plaatse de erkenning te regelen. Hiervoor heb je paspoort of ID kaart van beide nodig.