Logo Slimme Boefjes groot

Helaas! Slimme boefjes stopt…

Beste inzamellocatie van Slimme Boefjes,

Het spijt ons zeer u te moeten melden dat Stichting Slimme Boefjes haar activiteiten per 1 februari 2019 staakt. De periode tot 1 februari wordt gebruikt om de openstaande bestellingen netjes af te werken.

De reden dat wij moeten stoppen is tragisch. Onze stichting is vrijwel volledig afhankelijk van giften en donaties. Door de aanhoudende en sterke groei van het aantal aanvragen is het steeds moeilijker gebleken om onze operatie financieel rond te breien. Onze reserves zijn nu uitgeput en een poging om ons mooie werk onder te brengen bij een andere stichting is helaas gestrand. Daardoor zijn wij nu genoodzaakt tot de opheffing van onze Stichting.

Wat betekent dat voor u als inzamellocatie? Graag doen we een dringend appèl op u om de inzameling voort te zetten tot 1 februari 2019, zodat wij de komende twee maanden voldoende toevoer van gebruikte babykleertjes hebben om de reeds bestelde StartKids nog te kunnen maken. Daarmee voorkomen we dat we (aanstaande) moeders die op onze hulp rekenen in de kou moeten laten staan. Uiteraard blijven wij gedurende deze periode voor leging van uw inzamelbak zorgdragen. De inzameling zal vervolgens per 1 februari 2019 stopgezet worden. Er zal vanaf dan ook geen leging meer plaatsvinden. U kunt onze inzamelbak op dat moment vernietigen.

Desondanks is er reden voor grote dankbaarheid. We hebben sinds onze oprichting in 2012 vele duizenden moeders in nood kunnen helpen met onze StartKid. Zonder de inzameling van kleertjes via uw en vele andere inzamellocaties was dat niet mogelijk geweest. We zijn een ieder die aan ons mooie werk bijgedragen heeft, óf door kleertjes te schenken, óf door gelden ter beschikking te stellen, óf door voor ons in te zamelen , óf door voor ons vrijwilligerswerk te doen, uit de grond van ons hart veel dank verschuldigd. We hebben met elkaar echt verschil gemaakt in het leven van deze moeders in nood.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Slimme Boefjes