Hielprik en gehoortest

Hielprik
De hielprik maakt duidelijk of je kind een of meer zeldzame erfelijke ziektes heeft. Het is belangrijk dat deze ziektes snel na de geboorte worden ontdekt. Een snelle opsporing van deze ziektes kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van je kind voorkomen of beperken. De meeste ziektes zijn niet te genezen maar wel te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. Het is dan ook in het belang van de gezondheid van je kind dat je meedoet aan het onderzoek. Deelname aan de hielprik is vrijwillig. Voordat de hielprik wordt uitgevoerd, wordt eerst je toestemming gevraagd.

Nadat de geboorteaangifte is gedaan op het gemeentehuis, wordt de hielprik bij je thuis afgenomen. Dat gebeurt in de eerste week na de geboorte. Een medewerker van het consultatiebureau voert de screening uit. De screener prikt met een speciaal apparaatje in de hiel van je baby. Een paar druppels bloed worden opgevangen op een kaartje.

Als de uitslag van het onderzoek goed is, ontvang je geen bericht. Als je binnen vier weken na de hielprik geen bericht hebt ontvangen, is de uitslag goed. Als er een afwijkende uitslag is gevonden, ontvang je wel bericht over de uitslag. Je huisarts neemt in dat geval zo snel mogelijk contact met je op. De huisarts zal je onder andere vertellen over de mogelijkheden van vervolgonderzoek.

Voor meer informatie: RIVM hielprik

Gehoorscreening
Met de gehoortest kan een afwijking aan het gehoor snel worden ontdekt. Hoe eerder dat gebeurt, hoe sneller de behandeling kan beginnen. Tijdens de gehoortest krijgt je kind een klein, zacht dopje in het oor. Beide oren worden apart getest. De gehoortest doet geen pijn en duurt maar een paar minuten.

De gehoortest wordt meestal in combinatie met de hielprik uitgevoerd. In principe gebeurt dat gewoon thuis. De uitslag is meteen bekend. Als er aan één oor of beide oren geen voldoende gehoor kan worden aangetoond, krijgt je kind een vervolgonderzoek.

Is de uitslag van de test aan één of beide oren niet voldoende? Dan wordt de test na ongeveer een week herhaald. Zo nodig volgt ongeveer een week later nog een derde test met een ander apparaat. Als ook de uitslag van de derde test aan één of beide oren onvoldoende is, wordt het gehoor van uw baby verder onderzocht in een Audiologisch Centrum.

Voor meer informatie: RIVM gehoorscreening