Klachtenregeling

We doen onze uiterste best om goede zorg te leveren. Dat betekent echter nog niet dat je dit ook altijd zo ervaart.  Het kan zijn dat we je niet goed begrijpen, dat we dingen doen die je niet had verwacht of dat we dingen achterwege laten die je juist wel had verwacht. Laat het ons nog tijdens de zwangerschap weten, alleen dan kunnen we de zorg verbeteren en aanpassen aan individuele wensen.

Het kan zijn dat je echt een klacht hebt  over (een van) ons. Ook dan geldt dat je dit het best nog tijdens de zwangerschap met ons kunt bespreken. Het liefst met degene die het betreft, maar als je dat niet kunt of durft mag het natuurlijk ook met een van de andere. Alleen dan kunnen we er iets aan doen om dit tijdig te veranderen.

Wordt desondanks de klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de KNOV.

Regeling klachtenbehandeling van de Koninklijke Nederlande Organisatie van Verloskundigen
(deze wordt verstrekt bij de eerste controle).

Als u klachten heeft over de eerstelijns verloskundige hulp of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

De KNOV-klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht;
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen;
  • Behandelt uw klacht onafhankelijk;
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor;
  • Heeft geheimhoudingsplicht;
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige en geen uitspraak over schadevergoeding.

Het is altijd mogelijk uw klacht ook aan een andere instantie voor te leggen zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Adres van de klachtencommissie:
Klachtencommisie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
e-mail evanmackelenbergh@knov.nl