Plaats van bevalling

De periode waarin de bevalling meestal plaatsvindt is drie weken vóór tot twee weken na de uitgerekende datum.
In Nederland bestaat de mogelijkheid dat de gezonde zwangere en haar partner zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen bevallen: thuis of poliklinisch. In de loop van de zwangerschap of soms pas tijdens de bevalling bepaal je waar jullie willen bevallen. Dat kan thuis zijn of poliklinisch in één van de ziekenhuizen in Utrecht, Nieuwegein of het AMC in Amsterdam. In alle gevallen begeleiden wij de bevalling. Je kunt het beste dáár bevallen waar jij je het prettigst voelt. In die prettige omgeving zullen de weeën optimaal zijn. Na een goed gecontroleerde en ongestoorde zwangerschap is het medisch verantwoord de geboorte thuis te laten plaatsvinden.

Onafhankelijk van de plaats van de bevalling heb je altijd een kraampakket nodig (soms door de verzekering geleverd). Tevens is het nodig dat er een ondersteek (po) is en dat het bed op ongeveer 70 cm hoogte staat, als je bed niet zo hoog is dan kan je “klossen” huren. Ondersteek en klossen zijn te leen bij een thuiszorgwinkel. Vanaf 37 weken zwangerschap willen we graag dat dit klaar staat. Als je speciale wensen hebt omtrent de bevalling kun je dit altijd met ons bespreken.

 

Thuisbevalling

In Nederland word je als gezonde zwangere, zolang alles goed gaat met jou en de baby, begeleid door een verloskundige. Mochten er zich problemen voordoen tijdens de zwangerschap, verwijzen we je naar het ziekenhuis van je keuze. In sommige gevallen is dit alleen voor een extra controle, het kan ook zijn dat de gynaecoloog de verdere begeleiding van de zwangerschap en bevalling op zich neemt.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de veiligheid van thuis bevallen. Hieruit is gebleken dat voor gezonde vrouwen thuis bevallen net zo veilig is als in het ziekenhuis. Wij hebben thuis beschikking over dezelfde middelen als in het ziekenhuis. Daarnaast zijn wij als verloskundigen tijdens een bevalling altijd bezig met risicoselectie. Mocht er twijfel zijn of het goed gaat, vertrekken we naar het ziekenhuis, in de meeste gevallen kan dit met eigen vervoer zonder haastige spoed.

Bedenk dat er zeer incidenteel toch tijdens de bevalling een overdracht per ambulance nodig kan zijn. Om het vervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft de ambulance hiervoor richtlijnen die in het kort op het volgende neerkomen:

– beval niet hoger dan de 1e etage;
– is er een wenteltrap naar de 1e etage beval dan beneden;
– zorg dat er een trapleuning is zodat zowel jij als de verpleegkundige die je helpt zich kan vasthouden.

 

Poliklinische bevalling

Voor een poliklinische bevalling geldt dat we vanaf ongeveer 5 centimeter ontsluiting naar het ziekenhuis gaan. De keuze voor welk ziekenhuis in Utrecht is vrij: St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis of UMC/WKZ. In Amsterdam begeleiden wij de bevallingen alleen in het AMC. Een paar uur na de bevalling gaan jullie gedrieën weer naar huis, dit kan ook in de avond of nacht zijn.

Voor meer informatie kun je kijken op de website van het desbetreffende ziekenhuis:

 

Tijdens de bevalling is vertrouwen in jezelf belangrijk. Maar zonder hulp van anderen is het moeilijker. Uit onderzoek is gebleken dat continue begeleiding tijdens de bevalling veel voordelen heeft voor de barende.

Wij streven er in de praktijk naar dat je/jullie continue begeleid worden als dat gewenst is. Dit kan op diverse manieren. De dienstdoende verloskundige van het team kan blijven als je dat wilt. Beval je thuis dan bellen we vroeg naar de kraamverzorgende, zij zijn ook opgeleid om jullie te ondersteunen tijdens de bevalling.

Als je in het ziekenhuis bevalt onder onze leiding geldt hetzelfde als thuis. In het geboortehuis in Utrecht is er altijd een kraamverzorgende om jullie samen met ons te ondersteunen.

Bij een overdracht aan de gynaecoloog is de situatie anders. Dan zal de zorg voor jullie worden overgenomen door de klinisch verloskundige, arts-assistent of gynaecoloog. Er is dan een verpleegkundige om jullie te ondersteunen.  Als de overdracht plaatsvindt in een van de laatste fases van de bevalling, dan proberen wij zoveel mogelijk te blijven tot de geboorte van jullie kindje.