Vervolgcontroles

De meeste vervolgcontroles duren zo’n 15 tot 20 minuten.

Tijdens iedere controle meten wij je bloeddruk, beoordelen we de groei van de baby en luisteren we naar het hartje van de baby. Verder praten we tijdens verschillende controles over diverse onderwerpen zoals de voeding voor de baby, plaats van de bevalling, werken en verlof, zwangerschapscursus.

Bij 14-16 weken bespreken we bloeduitslagen en eventuele testuitslagen als die gedaan zijn. Verder zullen we het voor het eerst gaan hebben over jullie voornemens met betrekking tot de bevalling en komen we nog een keer terug op de 20 weken echo. Bovendien ga je vandaag voor het eerst het hartje van de baby horen.

Bij ongeveer 30 weken zullen we nog een keer je ijzergehalte in je bloed controleren middels een vingerprik.

Bij 34 of 36 weken zullen we nog een keer de bevalling bespreken. Denk hierbij dat het prettig kan zijn je partner mee te nemen. Neem indien gewenst je bevalplan mee.

Uiteraard is er altijd tijd om vragen te beantwoorden. Schrijf eventuele vragen voor het spreekuur op papier, want als je voor ons zit ben je die knagende vraag soms toch vergeten.

Mocht het gewenst of nodig zijn kunnen wij altijd extra tijd voor je inplannen. Geef dit dan van tevoren bij ons, of bij de assistente, aan.

Soms kan het zijn dat we het nodig vinden om extra lab-onderzoek in te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra suikertesten, onderzoek op bepaalde infecties na risico-contact of urine-onderzoek wat we op indicatie willen verrichten. We zullen jullie hier tijdens de controles over inlichten. Goed om te weten is dat het extra laboratorium onderzoek van je eigen risico afgaat en in sommige gevallen dus zelf betaald dient te worden. Dit geldt tevens voor specialistische zorg in het ziekenhuis, bedenk dus tijdig of het nog mogelijk is om eventueel je zorgverzekering aan te passen en/of het eigen risico te verlagen.

Bij bijzonderheden verwijzen we je zo nodig naar de gynaecoloog of huisarts.

Je partner en andere belangstellenden zijn altijd welkom tijdens het spreekuur, realiseer je dat er vertrouwelijke zaken aan de orde kunnen komen.

 

Voorkom onnodig wachten; kom op tijd

Ons streven is om op tijd te werken zodat je nooit lang hoeft te wachten. We vragen daarom aan jullie om op tijd op de afspraak aanwezig te zijn. Voor de vervolgcontroles reserveren wij 20 minuten per afspraak, als je denkt meer tijd nodig te hebben overleg dit dan graag even van tevoren zodat we eventueel een langer consult in kunnen plannen.

Wanneer je onverhoopt niet op de afspraak kan komen verzoeken we je om dit uiterlijk 24 uur (maar liever eerder) van te voren aan te geven. Wanneer je niet bent verschenen en niet meer dan 24 uur van te voren de afspraak hebt afgezegd zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.