Voorlichtingsavond

Tijdens het spreekuur blijkt er regelmatig te weinig tijd om echt uitgebreid op details of specifieke vragen in te gaan over de bevalling. Met onze voorlichtingsavond hopen we iedereen nóg uitgebreider te kunnen informeren, zodat jij en je partner nog beter weten wat je te wachten staat. Daarnaast stellen wellicht andere mensen vragen waar je zelf niet opgekomen zou zijn.

Deze voorlichtingsavond vindt idealiter plaats tussen de 28 en 34 weken van je zwangerschap. In principe is deze bijeenkomst een vast onderdeel van de zwangerschapscontroles. De data zijn ver van te voren bekend, zodat je deze avond vrij kunt houden hiervoor. Daarnaast zullen we met jullie tijdens het spreekuur je individuele wensen of voorkeuren bespreken. Je kunt je voor de voorlichtingsavond aanmelden door een mailtje te sturen naar info@vkpdevecht.nl.

Onze fysieke voorlichtingsavonden gaan weer door! Wel beslissen we iedere keer of het kan met de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Mocht het niet mogelijk zijn, veranderen we de voorlichtingsavond in een Zoom-bijeenkomst. Jullie worden hier op tijd over geïnformeerd.  

Aanmelden? Stuur een mailtje naar info@vkpdevecht.nl!

Data 2022:

  • 19 januari
  • 2 maart
  • 20 april
  • 1 juni

Zijn jullie erbij?